พระพุทธเจ้าหลวงกับชาวกรุงเก่า /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2