ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสำนักหว้า ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา = Parent's satisfaction towards operation of Bansamnakwa school, Sadao district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
ผกากรอง นนทพุทธ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 ผ113ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 166 หน้า ; 30 ซม.