การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Participation of parents in school management, Tetsaban 2 (Ban Hatyia) school, Hat Yai district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
กาญจนา ปรางค์รัตนศิลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ก425ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ต), 180 หน้า ; 30 ซม.