การบริหารงานบุคลากรของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 = Personnel Administration of Technical College in the Northeast Vocational Office Area 1 /

ผู้แต่ง
ปิยะดา สกุลศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 101 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.