สภาพการศึกษาของสามเณรในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดโกเมศรัตนาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี = Educational management condition of buddhist novices in ecclesiastical school : A case study of Komate Rattanaram temple general education section, Pathumthni /

ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ ช้างขำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ร777ส 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฎ), 184 หน้า ; 30 ซม.