คิดไกล ใฝ่ดี มีสุข /

ผู้แต่ง
ปราชญา กล้าผจัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ปราชญา พับลิชชิ่ง, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2