การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 = The school-based management of basic educational institutes under supervision of Buriram primary educational service area office 3

ผู้แต่ง
วัชรพล สุดสายเนตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว777ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 130 หน้า ; 30 ซม.