ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ = The relationship between transformational leadership and team management of administrators, Petchwitthayakarn school, Chaiyaphum province

ผู้แต่ง
ประมุข ชูสอน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป357ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ), 135 หน้า ; 30 ซม.