การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 = The school-based management of primary educational school under supervision of Buriram primary educational service office area 1

ผู้แต่ง
เวียงชัย จันทะคาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว925ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 150 หน้า ; 30 ซม.