การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = The school-based management of basic educational institutes under supervision of secondary educational service office area 32

ผู้แต่ง
พัฒนา ยิ่งนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ532ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 124 หน้า ; 30 ซม.