ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = People's Satisfaction Toward Development of Tambon Nong Hai Administration Organization, Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
สุพรรณ์ คำสมัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส828ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 134 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.