จาก 14 ถึง 6 ตุลา /

ผู้แต่ง
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Corporate Author
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1