การให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีดับเพลิงบางแค กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Services according to Good Governance of Bangkhae Firestation, the Fire Operation Division 4, Public Divaster Prevention and Mitigation Department /

ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ บุญกา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.37 ร636ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 129 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.