การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 = Internal education quality assurance operation of primary education school under supervision of Buriram primary educational service office area 2 /

ผู้แต่ง
เสนาะ สุภาษิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.158 ส915ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 157 หน้า ; 30 ซม.