การใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงานคณะสังฆาธิการ คณะธรรมยุต จังหวัดขอนแก่น = An Application Good Governanace in Governance in Sangha Administration of Administrative Monks, Dhammayukta Sect, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระมหานิรันดร์ สุวิชฺชานนฺโท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 254 น648ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 101 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.