ประวัติศาสตร์ไทย : จากคนไทยทิ้งแผ่นดินถึงยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 /

ผู้แต่ง
ภาสกร วงศ์ตาวัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ยิปซีกรุ๊ป, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3