การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารงาน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = Community's Participation in Management of Tambon Kham Thao Patthana Administration Orgenization, Kantarawichai District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
พระทองสอน อภินนฺโท (แก้วบรรจักร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1