การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ = An Application of Brahmavihara Dhamma Principles in Personnel Management of the Administrators in National Buddhist Office /

ผู้แต่ง
ศุภิสรา บัวงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.6 ศ-ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต), 245 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.