ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = The factors affecting parent's decision-making for having their children receive formal education At Wat Ban Kaw non-profit school, Tombon Si Somdet district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
บุญฤทธิ์ โม้เมือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.7 บ552ป 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 120 หน้า ; 30 ซม.