ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = The factors affecting parent's decision-making for having their children receive formal education At Wat Ban Kaw non-profit school, Tombon Si Somdet district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
บุญฤทธิ์ โม้เมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1