ความคิดเห็นของบุคลากรครูในเขตอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรที่มีต่อการพัฒนาประชาชาธิปไตย = Teaching Personnel's Opinion Towards Democratic Development in Khlongkhlung District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
คารมย์ แสนแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ค-ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 175 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.