ทัศนคติของประชาชนแม่ฮ่องสอนต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2549 = The attitude of people in Mae Hong Son province toward the Senatorial election B.E.2549 /

ผู้แต่ง
ประเวช คำสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 328.31 ป383ท 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 117 หน้า ; 30 ซม.