การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = People's Participation in the Election in Thatamnak Tambon Administration Organization, Nakhon Chaisi District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
สัญญา ทองสพรั่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1