Go เชียงใหม่ /

ผู้แต่ง
เอกชาติ ใจเพชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 อ871ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรวสำนักพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
250 หนน้า : ภาพประกอบสี