การนำหลักพรมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานบุลลากรเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณถูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Applicability of Four Sublime States of Mind in Personnel's Duty Performance at Tambon Hin Kong Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการชลธรรม ผาสุโก (ชูชี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1