ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ = The People's Satisfaction towards Infrastructural Administration of Nong Nom Wua Subdistrict Administstration Organization, Lad Yao District, Nakhon Sawan Province /

ผู้แต่ง
พระครูนิมิตสิทธิการ กลฺยาโณ (ประดาห์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 น-ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 136 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.