ความคิดเห็นของประชาชนที่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = The People's Opinion Towards Administration Based on Good Governance of Nongpling Tambol Administration Organization, Mueang District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
พระสมยศ สญฺญโต (ก้องกฤติยา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส274ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ด) 164 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.