การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความคิดทางปรัชญาเรื่องการทำบายศรีเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม = An analytical study of conception in Baisri making for ritual Ploenpis Julphanthog /

ผู้แต่ง
เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ925ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 166 หน้า ; 30 ซม.