สุนทรภู่ ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์ /

ผู้แต่ง
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
928.95911 ก951ส 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
368 หน้า : ภาพประกอบ