ปกิณกะพระนิพนธ์ เล่ม 2 : พระราชประวัติกษัตริย์ไทย /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิสดอม, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2