100 เมืองสวยในเอเชีย /

ผู้แต่ง
กาญจนา หงษ์ทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.04 ก425ร 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
363 หน้า : ภาพประกอบ