การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Creating Relationship Between Schools and Communities Under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization

ผู้แต่ง
วยุรี มะลาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 ว-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 113 หน้า ; 30 ซม.