การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = Creating Relationship Between Schools and Communities Under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization

ผู้แต่ง
วยุรี มะลาศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1