23 นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก /

ผู้แต่ง
วารินทร์ สินสูงสุด
Corporate Author
เรณู ชูความคิด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
925 ว483ย 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สายใจ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
96 หน้า : ภาพประกอบ