ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย = The southern railways in the shadow of the rising sun /

ผู้แต่ง
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554