สาปพระเพ็ง /

ผู้แต่ง
ปาริฉัตร ศาลิคุปต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9