ภูเก็ต กระบี่ สี่พิธีกร เจาะใจ /

ผู้แต่ง
ศุลีมาศ อุปรักขิตานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
915.9304 ศ747ภ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
155 หน้า : ภาพสีประกอบ