เกร็ดพงศาวดาร รัชกาลที่ 6 /

ผู้แต่ง
วรชาติ มีชูบท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2