เมืองพระนคร นครวัด นครธม = Angkor : an introduction /

ผู้แต่ง
เซเดส์, ยอร์ช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9