การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเขตตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sufficiency Economy in Daily Life of People in Cha Mau Sub-District, Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมยศ ไชยภักดี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.9 ส274ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 143 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.