ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ = The Satisfaction of Village Fund Members Towards Work Procedure of Village and Urban Community Fund Committee, Lam Thap Sub-District, Lam Thap District, Krabi Province /

ผู้แต่ง
สมยศ เรืองจรัส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส274ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ธ), 167 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.