วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.

ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Corporate Author
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1