วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) = Journal of social sciences and humanities. /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555