คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = The Lao people's democratic republic /

Corporate Author
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักข่าวพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2