สู่แสงธรรม : ตามคำสอนของหลวงพ่อโดย พล.อ.ต.มนูญ ชมภูทีป /

Corporate Author
กองทุนพลังชีวิต อาคมธรรมทาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1