ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 = Administration Skill of Educational Administrator in Basic Education Under Supervision of Nakhonratchasima Primary Educatinal School Office Area 2

ผู้แต่ง
สมพร วงจักร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ส356ท 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 114 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.