นายปรีดี พนมยงค์กับในหลวงอานันท์ฯและกรณีสวรรคต /

ผู้แต่ง
สุพจน์ ด่านตระกูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3081 ส826น 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
209 หน้า