โคเปอร์นิคัส ผู้ปฏิวัติดาราศาสตร์ = The book nobody read /

ผู้แต่ง
กิงเกอริช, โอเวน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2