พบตนในตน ฉบับอภิปรัชญาแห่งโลกเสรี /

ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จิตจัตรวาล, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1