ธุรกิจชุมชน /

ผู้แต่ง
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1