ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถม /

ผู้แต่ง
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2