พระนามและนามบุคคลสำคัญคนไทยที่โลกยกย่อง ลำดับที่ 1-10

ผู้แต่ง
อำพรรณ วะสิโน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญาสร้างสรรค์, 2554